LCA-analys av X-Protect: Läs om Mia och Pontus examensarbete - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

LCA-analys av X-Protect: Läs om Mia och Pontus examensarbete

Pontus Smärgel och Mia Hultgren har genomfört en LCA med en ny mjukvara på produkten X-Protect som är Axelent AB:s sortiment av påkörningsskydd. Genom deras fallstudie har dem kunnat utvärdera i vilken omfattning den nya mjukvaran motverkade barriärer som försvårar genomförandet av miljövänlig produktutveckling. De lyckades även identifiera potentiella förbättringar av X-Protect ur ett miljöperspektiv.

LCA-x-protect-axelent-solutions

I slutsatsen framkommer det att den utvärderade mjukvaran visar goda möjligheter till att underlätta miljövänlig produktutveckling, men att mjukvaran också behöver mogna innan den kan nyttjas. Resultaten av fallstudien har bidragit till att öka Axelents kunskap om LCA samt hur man bör gå vidare i arbetet för att möta framtida miljökrav.

Mia Hultgren och Pontus Smärgel

Pontus Smärgel och Mia Hultgren gjorde sitt examensarbete under våren hos oss. De läste båda till civilingenjör med inriktning industriell produktframtagning på Jönköping University. Läs intervjun nedan där de berättar mer om sitt examensarbete och varför de valde att göra det hos oss!

X-Protect
Produktionsutveckling förankrad i tillverkningsindustrin.

Axelent AB

Axelent Solutions har gjort det möjligt att i ett tidigt stadium se fördelar respektive nackdelar med konceptutvecklingen av X-Protect.