Axelent AB - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Case: Simulering och beräkning av Axelent AB:s nya produktsortiment Simulering för att nå X-Protects fulla kapacitiet

Axelent Solutions har varit delaktiga i framtagningen av Axelent AB:s nya produktsortiment X-Protect. X-Protect är ett sortiment av modulära påkörningsskydd för lager och industri.

Uppdrag i sin helhet:

  • Simulera hur produkten skulle bete sig i verkligheten
  • Föreslagit utformning av produktsortimentet, X-Protect
Fredrik Erling
Beräkning & Simulering Fredrik Erling +46 (0)36 538 54 fredrik.erling@axelentsolutions.se

Vill du bli kontaktad?

Kul! Fyll bara i dina kontaktuppgifter så återkommer vi!

Bakgrund/syfte:

Projektet drog i gång 2018 och Solutions kom in ganska tidigt i projektet, slutet av oktober 2019.
Det fanns en del idéer och koncept framtagna och önskemål om hur det skulle fungera. Uppdraget var att simulera hur produkten skulle bete sig i verkligheten. Dess utformning gjorde det väldigt problematiskt att ta fram representativa prototyper men på något vis var projektet tvunget att veta om de olika delarna skulle hålla.

Med hjälp av simuleringar kunde man påvisa att delar av koncepten som studerats visst hade potential och framför allt att önskemålet om ett flexibelt och hållbart system byggt på moduler var möjligt. Detta hade inte gått utan hjälp av simuleringar.

Största utmaningen i projektet:
Typen av material har utan tvekan varit den största utmaningen. För att uppnå de mål som sattes upp för produkten var det tvunget att göra konstruktionen i plast. Plastmaterial har mycket olinjära mekaniska egenskaper och det är viktigt att ha koll på dem i så hög utsträckning som möjligt för att få pålitliga resultat. Plastens egenskaper varierar dessutom mycket med till exempel temperaturer och hastighet, vilket gör dem svåra att karaktärisera.

Marcel Darroch-Davies

Marcel Darroch-Davies, Managing Director Axelent Safe-X

– “Fredrik joined the project relatively early, and he contributed some great ideas and expertise that helped us overcome some major design obstacles. He tirelessly worked with simulations improving their realism so that now we have models that perform within millimetres of real-world results. He’s a key part of the team and a major influence on X-Protects design.”

Emma Sundelius

Emma Sundelius, R&D Manager Axelent AB

– ”Fredrik har gjort det möjligt att i ett tidigt stadium se fördelar respektive nackdelar med konceptutvecklingen av X-Protect. Detta genom att utifrån datorns hjälp simulera och beräkna vad konceptet klarar av ur hållfasthetssynpunkt. Vilket har gjort att vi har kunnat spara både material och tid i utvecklingen av sortimentet. Detta har gjort att både artiklarna i sig är hållbara ur materialval och även projektets arbetsmetodik i form av minskade mängden fysiska tester. Fredrik har även varit med i diskussionen kring vilken typ av material som kan vara lämplig att använda, där även vår plastleverantör varit behjälplig.”

simulering-x-protect-axelent-solutions simulering-x-protect-axelent-solutions
axelent-solutions-x-protect
X-Protect X-Protect, påkörningsskydd
Lösningar

Beräkning och simulering

Skapa större förståelse för din produkt, reducera kostnader och korta ner ledtider. Genom beräkning och simulering i produktutvecklingsprocessen säkerställs att den lever upp till kravställningen.

Läs mer