Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Simulering för att nå X-Protects fulla kapacitiet

Fredrik Erling

Fredrik Erling, beräkningsingenjör på Axelent Solutions har varit delaktig i framtagningen av Axelents nya produktsortiment X-Protect. X-Protect är ett sortiment av modulära påkörningsskydd för lager och industri och är det senaste tillskottet i Axelents utbud av säkerhetsprodukter för arbetsplatser.

Berätta om din yrkesroll
Jag arbetar som beräkningsingenjör på Axelent Solutions, och hjälper våra kunder med beräkningar och simuleringar av deras produkter. Man kan säga att det är som virtuell provning, och det bästa med det är att det går att göra innan produkten finns i verkligheten.

I vilket skede blev du involverad i projektet med X-Protect och vad var ditt uppdrag?
Projektet drog i gång 2018 och jag kom in ganska tidigt i projektet, slutet av oktober 2019.
Det fanns en del idéer och koncept framtagna och önskemål om hur det skulle fungera. Mitt uppdrag var att simulera hur produkten skulle bete sig i verkligheten. Dess utformning gjorde det väldigt problematiskt att ta fram representativa prototyper men på något vis var projektet tvunget att veta om de olika delarna skulle hålla.

På vilket sätt har du bidragit i projektet?
När jag kom in i projektet kunde jag med hjälp av simuleringar visa att delar av koncepten som studerats visst hade potential och framför allt att önskemålet om ett flexibelt och hållbart system byggt på moduler var möjligt. Detta hade inte gått utan hjälp av simuleringar.

Vad har varit den största utmaningen för dig i projektet?
Typen av material har utan tvekan varit den största utmaningen. För att uppnå de mål som sattes upp för produkten var det tvunget att göra konstruktionen i plast. Plastmaterial har mycket olinjära mekaniska egenskaper och det är viktigt att ha koll på dem i så hög utsträckning som möjligt för att få pålitliga resultat.
Plastens egenskaper varierar dessutom mycket med till exempel temperaturer och hastighet, vilket gör dem svåra att karaktärisera.

Kommer du fortsätta vara delaktig i utvecklingen av X-Protect-sortimentet?
Det kommer jag sannolikt!

Vad tar du med dig för insikter?
Jag har åter fått bevisat hur effektivt datorsimuleringar är för att komma långt, snabbt i början av ett projekt. Beräkningar och simuleringar tillför mycket kunskap till ett projekt till en låg kostnad.
Ju tidigare de används, desto större nytta.

Emma Sundelius

Emma Sundelius, R&D Manager Axelent AB, om samarbetet

– ”Fredrik har gjort det möjligt att i ett tidigt stadium se fördelar respektive nackdelar med konceptutvecklingen av X-Protect. Detta genom att utifrån datorns hjälp simulera och beräkna vad konceptet klarar av ur hållfasthetssynpunkt. Vilket har gjort att vi har kunnat spara både material och tid i utveckling av sortimentet. Vilket gör att både artiklarna i sig är hållbara ur materialval och även projektets arbetsmetodik i form av minskade mängden fysiska tester. Fredrik har även varit med i diskussionen kring vilken typ av material som kan vara lämplig att använda, där även vår plastleverantör varit behjälplig.”

Marcel Darroch-Davies

Marcel Darroch-Davies, Managing Director Axelent Safe-X

– “Fredrik joined the project relatively early, and he contributed some great ideas and expertise that helped us overcome some major design obstacles. He tirelessly worked with simulations improving their realism so that now we have models that perform within millimetres of real-world results. He’s a key part of the team and a major influence on X-Protects design.”

X-Protect