Axelent Solutions i samarbete med Stena Stål - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Axelent Solutions i samarbete med Stena Stål

Sedan april har Axelent Solutions varit delaktiga i en förstudie för ett av Stena Ståls största investeringsprojekt någonsin. Stena valde att samarbeta med oss för att täcka deras behov av en grundlig nulägesanalys inför investeringen. Med simulering och visualisering av flödet genom digitala tvillingar kunde man identifiera flaskhalsar och se över kapaciteten av inflöde och utflöde av material.

axelent-solutions-digital-tvilling--stena-stal

Genom att simulera fabrikslayouten och ändra i flödet blev det möjligt att se vilka faktorer som direkt påverkar ledtiderna och lastningsprocessen. Detta gjorde att Solutions kunde komma med konkreta visuella förslag på förbättringar och optimering av fabriksflödet, från att en lastbil kommer in i anläggningen, lastar material tills att materialet lämnar fabriken.