Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Simuleringsprojekt Stena Stål

 

Sedan i april har Axelent Solutions varit delaktiga i en förstudie för ett av Stena Ståls största investeringsprojekt någonsin. Stena valde att samarbeta med Axelent Solutions för att täcka deras behov av en grundlig nulägesanalys inför investeringen. Med simulering och visualisering av flödet genom digitala tvillingar kunde man identifiera flaskhalsar och se över kapaciteten av inflöde och utflöde av material.

”Innan vi valde att samarbeta med Axelent Solutions var konsultchef Julia Trolle tillsammans med en av sina konsultkollegor på besök hos oss, vilket kändes väldigt genuint och bra redan från start.”

axelent-solutions-samarbete-stena-stål-digital-tvilling

Case: Simulering och visualisering av fabriksflödet genom digitala tvillingar Axelent Solutions i samarbete med Stena Stål

Genom att simulera fabrikslayouten och ändra i flödet blev det möjligt att se vilka faktorer som direkt påverkar ledtiderna och lastningsprocessen. Detta gjorde att Solutions kunde komma med konkreta visuella förslag på förbättringar och optimering av fabriksflödet, från att en lastbil kommer in i anläggningen, lastar material tills att materialet lämnar fabriken.

Initialt låg fokus på fabriksflödet och simuleringen av den, men med tiden insåg Stena att det fanns potential att nyttja Solutions kompetens inom andra områden. Stena hade funderingar på att bygga fler lagerlokaler. Solutions konsult fick i uppdrag att rita upp de befintliga lokalerna och dess innehåll för att se om de var nyttjade till fullo. Med hjälp av den skapade ritningen kunde man se att de kunde omfördela ytan som redan fanns i de befintliga lokalerna för att på så vis skapa mer utrymme.

 

”Det har känts bra med samarbetet och konsulten har varit flexibel och anpassat sig efter våra behov under hela projektet.”

Axelent Solutions har bidragit med:

  • Simulering av produktionslayout
  • Flödesoptimering
  • Identifiering av flaskhalsar
  • Påvisa förbättringsåtgärder
  • Optimering av artikelplacering

Digital Tvilling Nedan visar simulering av Stena Ståls fabrikslayout

konsult-fabrikslayout-stena-stal Konsulter Axelent Solutions: Lina Gasslander och Joel Nilsson
axelent-solutions-samarbete-stena-stål Stena Stål fabrik

Behöver du hjälp med produktion- eller logistikoptimering? Kontakta oss!

Julia-Trolle-konsultchef-Axelent-Solutions
Produktionsutveckling / Konsultchef

Julia Trolle

Phone number
+46 (0)36 538 66