Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

HSE i samarbete med Axelent Solutions

Hillerstorps Special Emballage belägna i Kävsjö i Småland producerar träemballage, lastpallar och produktunikt sortiment som de anpassar till sina kunder. De såg en vinning i att ta hjälp utifrån för att få inspel med tankar, idéer och beräkningar för deras fortsatta utveckling av företaget. Axelent Solutions arbete resulterade i beslutsunderlag för kommande strategiska satsningar hos HSE.

”- Vi är på en rejäl tillväxtresa och har valt att göra stora investeringar de senaste åren.” Säger Samuel Davidsson vd, HSE

För att stötta sin tillväxtresa valde de att anlita Axelent Solutions som på plats har bidragit med att se över processer, identifiera flaskhalsar, utarbeta strategier för implementering och lageranalys för fortsatt förbättring. Solutions har också tillämpat en värdeflödesanalys där de jämförde flödet för de olika produkttyperna från att en produkt skapas till att den skickas ut till kund. Dessutom gjordes en specifik lageranalys för att se till att lagernivåerna matchade företagets produktionskapacitet.