Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Optimering och lageranalys HSE valde att samarbeta med Axelent Solutions för att maximera sin potential

Hillerstorps Special Emballage belägna i Kävsjö i Småland producerar träemballage, lastpallar och produktunikt sortiment som de anpassar till sina kunder. De såg en vinning i att ta hjälp utifrån för att få inspel med tankar, idéer och beräkningar för deras fortsatta utveckling av företaget. Axelent Solutions arbete resulterade i beslutsunderlag för kommande strategiska satsningar hos HSE.

”- Vi är på en rejäl tillväxtresa och har valt att göra stora investeringar de senaste åren.” Säger Samuel Davidsson vd, HSE

För att stötta sin tillväxtresa valde de att anlita Axelent Solutions som på plats har bidragit med att se över processer, identifiera flaskhalsar, utarbeta strategier för implementering och lageranalys för fortsatt förbättring. Solutions har också tillämpat en värdeflödesanalys där de jämförde flödet för de olika produkttyperna från att en produkt skapas till att den skickas ut till kund. Dessutom gjordes en specifik lageranalys för att se till att lagernivåerna matchade företagets produktionskapacitet.
HSE har uppskattat frågeställningar som utmanat dem att reflektera och ifrågasätta varför de gör på ett visst sätt för att kunna påbörja ett förändringsarbete.

”- Det har varit inspirerande att ha Solutions på plats för vår befintliga personal och delta i diskussioner som belyser och speglar vår verksamhet. Solutions presenterade sina resultat, vilket validerade vissa idéer som övervägts men inte helt realiserats på grund av tidsbegränsningar. Ska vi vara med i framtiden så är detta ett livsviktigt arbete.” Säger Samuel Davidsson, som ser positivt på att ta in den här typen av hjälp i verksamheten om man ska skala upp hållbart.
Deras nästa steg innefattar att se över resultaten och summeringarna. Detta kommer innebära att göra förändringar så som att se över logistiken internt och optimera placeringen av material i produktionen för att ytterligare förbättra effektiviteten vilket de redan har påbörjat med att göra små förändringar.

 

   Till höger i bild – Samuel Davidsson vd, HSE

Behöver du hjälp med produktion- eller logistikoptimering? Kontakta oss!

Julia-Trolle-konsultchef-Axelent-Solutions
Produktionsutveckling / Konsultchef

Julia Trolle

Phone number
+46 (0)36 538 66