Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Rasmus Johansson och Karl Johansson gör sin NFK hos oss på Axelent Solutions

Rasmus Johansson och Karl Johansson gör sin NFK (näringslivsförlagd kurs) hos oss på Axelent Solutions som en del i sin utbildning – Maskinteknik med inriktning produktutveckling och design på Jönköping University.

Vad studerar ni och hur många veckors praktik har ni på Axelent Solutions?

 

Vi studerar andra året Maskinteknik med inriktning produktutveckling och design på Jönköping University. Vår utbildning är tre år vilket innebär att vi har kommit halvvägs in i utbildningen. Under andra terminen av andra året på utbildningen är vi på vår NFK (näringslivsförlagd kurs) under sju veckor som är till för att vi ska få komma ut i näringslivet och känna på branschen.

Vad fick er att söka till just Solutions?

 

Karl – Jag har rötter sen några år tillbaka i Axelent då jag innan utbildningen jobbade på lagret i Hillerstorp. Sen när det var dags att söka praktik lockades jag till solutions eftersom jag kände till koncernen. Det kändes även lockande att få tillbringa min NFK hos ett konsultföretag som arbetar med flera olika uppdrag samtidigt. Det blir då stor variation i arbetsuppgifterna vilket ger en väldigt givande arbetserfarenhet.

Rasmus – Eftersom jag är med i något som kallas JU solar team där vi bygger en 100% soldriven bil där Axelent är huvudsponsorn så blev det en naturlig väg att gå då vi har gemensamma mål som vi vill uppnå. Jag fick intrycket att Solutions hade rätt kompetens för att hjälpa mig bygga min bromsbänk som jag skall ta fram under min NFK.

Berätta lite om vad ni har fått göra hittills under er praktik.

 

Karl – Jag började praktiken med att implementera två 3D-printers till kontoret här i Jönköping och skapa en rutin för deras användning. Detta för att jag ska lära mig, samt att produktutvecklarna och alla andra kollegor här smidigt ska kunna skriva ut prototyper. Dessa 3D-modeller kan användas för att testa funktioner eller bara återkoppla till konceptet för att se ifall modellen blev som man tänkt sig.

Jag gör även parallellt ett produktutvecklingsarbete hos Axelent AB. I detta arbete har jag också använt mig av 3D-printarna flitigt för att utvärdera mina koncept vilket har varit jätteroligt!

”Det bästa med att vara här är att få ta del av vardagen på en arbetsplats i toppklass!”

– Jag tillsammans med Axelent tar fram en konceptgenerering på en bromsbänk. En bromsbänk är en testrigg som är till för att kunna simulera verkliga laster som uppstår på solbilen. Hittills så har jag kontaktat mycket leverantörer angående komponenter som jag vill ha till bromsbänken, gjort matematiska modeller för att räkna ut vilka typer av laster som bromsen skall simulera. Jag har även gjort olika 3D koncept i SolidWorks på hur bromsbänken kommer kunna se ut.

 

Vad har varit extra intressant?

 

Att se hur det går till hos teknikkonsulter. Hur de tar sig åt sina uppdrag, tillvägagångsättet och generellt bara hur arbetsuppgifterna ser ut. Vi kommer ju troligtvis ha liknande arbetsuppgifter när vi är klara med utbildningen så det är kul att kunna ta åt sig så mycket erfarenhet som möjligt.

 

Vad tycker ni har varit det bästa med att göra er praktik på Axelent Solutions?

 

Det bästa med att vara här är att få ta del av vardagen på en arbetsplats i toppklass! Våra arbetsuppgifter har även varit väldigt givande vilket gör att vi kommer ha med oss erfarenheten härifrån länge. Sen är ju självklart kollegerna väldigt trevliga vilket gör att dagarna flyger förbi. Solutions kontor har också förmodligen bästa läget i hela stan vilket ger en motivation om det brister i tänkandet.

 

Vad för ny kunskap tar ni med er efter dessa sju praktikveckor?

 

Det är okej att inte veta allt. En stor del i båda våra uppgifter är research och att studera på våra respektive uppgifter. Vi är ju inga robotar så att kunna exakt allt går inte. Det är också nyttigt att ställa frågor, för det bästa sättet att lära sig något är genom erfarenhet. Att ställa frågor till dem som jobbar med ämnet ger alltid en helt ny synvinkel på problemet.