Axelent Solutions i produktionssimuleringsprojekt tillsammans med Spiroline - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Axelent Solutions i produktionssimuleringsprojekt tillsammans med Spiroline

Joel, produktionsutvecklare på Axelent Solutions har varit delaktig i ett produktionssimuleringsprojekt hos Spiroline. Spiroline håller till i Degerhamn på Öland där de är verksamma inom tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar.

Bakgrund

Projektet syftade till att skapa en ny produktionslayout för deras anläggning i Degerhamn. Spiroline kände ett behov av att uppdatera layouten så att den passade dagens behov, då förutsättningarna hade ändrats.

På vilket sätt kunde Joel bidra för att hjälpa Spiroline i projektet?

Med hjälp av ett digitalt simuleringsverktyg så har Joel i det här fallet kunnat simulera olika scenarion på olika produktionslayouter och förutsättningar. Två av de simulerade alternativen visade en kapacitetsökning med 20 % respektive 40 % i flödet.

”Jag insåg rätt tidigt att ett integrerat lagerhanteringssystem hade ökat kapaciteten i simuleringarna ytterligare” – Joel

Vad har varit den största utmaningen?

Projektet syftade till att skapa en ny produktionslayout för deras anläggning i Degerhamn. Spiroline kände ett behov av att uppdatera layouten så att den passade dagens behov, då förutsättningarna hade ändrats.

produktionssimulering-produktionsutveckling
produktionsutveckling-axelent-solutions Produktionssimulering utförd av konsult från Axelent Solutions
Digital tvilling

Vill du veta mer om våra lösningar inom produktionsutveckling? Få mer info via länken nedan.