Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Lösningar Produktionsutveckling

Ibland kan det vara svårt att hinna med det dagliga, operativa arbetet i produktion där fokus ligger på att säkra en leverans mot kund samtidigt som man ska hinna hantera långsiktiga, strategiska projekt för att öka konkurrenskraften. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa industrier med produktionsutveckling i flera olika sammanhang och branscher, där vi arbetat med såväl små som stora aktörer.

Vi är vana vid att samla in grundläggande data från produktion, så som ex. cykeltider & utnyttjandegrad och genom olika analysverktyg så kan vi hjälpa er med att b.la. identifiera flaskhalsar och föreslå förbättringsåtgärder.

Våra produktionstekniker har fördjupad kunskap inom b.la. digital produktionssimulering och kan hjälpa er att skapa en digital tvilling av ett specifikt produktionsflöde eller en hel fabrik och lager. En digital tvilling kan även ge er en bättre överblick av produktionsflödet samt skapa underlag för kommande investeringsbehov eller fungera som ett beslutsunderlag för eventuell expansion. Våra produktionsutvecklare har även erfarenhet av logistikoptimering och layoutförändringar i lager.

Vårt mål är alltid att arbeta nära våra kunder och vi strävar efter att överträffa de förväntningar som finns på våra projekt. Vi hjälper er med allt från kortare punktinsatser till långsiktiga utvecklingsprojekt.

 

Julia-Trolle-konsultchef-Axelent-Solutions
Försäljning Produktionsutveckling Julia Trolle
+46 (0)36 538 66
julia.trolle@axelentsolutions.se

Genom våra lösningar och tjänster kan vi hjälpa er med:

 • Ökad kapacitet & produktion
 • Högre lönsamhet
 • Förbättrad produktkvalitet
 • Ökad tillgänglighet
 • Minskade tillverkningskostnader
 • Hållbar produktion

Vi åstadkommer detta genom våra kompetenser inom:

 • Produktionssimulering – Digital tvilling
 • Produktionsteknik
 • Nuläge & Flödesanalyser
 • Operationsanalys
 • Ställtidsreduktioner genom SMED
 • Behovsanalys
 • Kapacitetsmätning
 • Tids & frekvensstudier
 • Beläggning av maskiner eller operatörer
 • Logistikoptimering och layoutförändringar
 • Simulering av AGV System inför kommande logistikautomatisering