Digital tvilling - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Digital tvilling

Vi på Axelent Solutions kan bidra till att återskapa er produktion digitalt för att kunna ge en grundläggande överblick för att sedan kunna hitta begränsningar eller flaskhalsar som kan hjälpa er att förbättra ert materialflöde utan att behöva pausa produktionen. En visuell modell kan även bidra till att visa upp er produktion för ökad transparens.

Digital-tvilling-produktionssimulering

Vad är Digital tvilling?

En Digital tvilling är en exakt kopia av en station eller fabrik, som kan återskapa produktionen digitalt. I och med den Digitala tvillingen är en exakt kopia, får man bland annat ut cykeltider, antal feltillverkade produkter, operatörers rörelser, vilket gör att man kan hitta begränsningar samt för- och nackdelar med olika delar av processen.

Genom att skapa en digital tvilling av en befintlig eller framtida produktionslina erhålls flertalet fördelar såsom:

  • Identifiering av flaskhalsar i produktionsflödet
  • Analys av nyttjandegraden av maskiner och operatörer
  • Möjlighet till tids- och kostnadseffektiv simulering av nya produktionsidéer
  • Visuellt beslut- och investeringsunderlag
  • Utbildning av personal för en framtida produktionsenhet
  • Med denna information kan man enkelt göra ändringar i sin tvilling för att göra tester, analyser och "what if" simuleringar utan att påverka produktionstid och därmed utan förluster.
  • Simuleringar kan i sin tur användas för att utbilda ny personal för att träna på tillverkningsmetoder som inte har byggts fysiskt ännu.
digital-tvilling-produktion
Produktionslina-digital-tvilling Digital produktionssimulering