Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Lösningar Produktionsutveckling

För att kunna behålla en konkurrenskraftig produktion i Sverige är kunskaper inom produktionsutveckling och teknik av väsentlig betydelse. Fler tillverkande bolag väljer att flytta hem sin produktion eller centralisera delar av sin verksamhet. För att bibehålla lönsamhet gäller det att produktionen är effektiviserad.

Våra produktionstekniker har fördjupad kunskap inom digital produktionssimulering och kan hjälpa er att skapa en digital tvilling av ett specifikt produktionsflöde eller en hel fabrik. En digital tvilling kan även ge er en bättre överblick av produktionsflödet samt skapa underlag för kommande investeringsbehov eller second opinion inför en eventuell expansion.

 

Vi genomför punktinsatser eller längre åtaganden där våra Produktionstekniker kan hjälpa till med kompetens inom

 • Produktionssimulering – Digital tvilling
 • Nulägesanalys och förstudie
 • Ledtidsanalys
 • Behovsanalys
 • Kapacitetsmätning
 • Flödesanalys
 • Tidsstudier
 • Beläggning av maskiner eller operatörer
 • Simulering av AGV System inför kommande logistikautomatisering
VD/Försäljning Mekanikkonstruktion & Produktionsteknik Andreas Lanz
+46 (0)36- 538 70
andreas.lanz@axelentsolutions.se
Digital tvilling 3D-skanning av anläggning Digital tvilling
Digital tvilling produktion

Vad är Digital tvilling?

En Digital tvilling är en exakt kopia av en station eller fabrik, som kan återskapa produktionen digitalt.

Varför ska man ha en Digital tvilling?

I och med den Digitala tvillingen är en exakt kopia, får man bland annat ut cykeltider, antal feltillverkade produkter, operatörers rörelser, vilket gör att man kan hitta begränsningar samt för- och nackdelar med olika delar av processen.

Genom att skapa en digital tvilling av en befintlig eller framtida produktionslina erhålls flertalet fördelar såsom:

 • Identifiering av flaskhalsar i produktionsflödet
 • Analys av nyttjandegraden av maskiner och operatörer
 • Möjlighet till tids- och kostnadseffektiv simulering av nya produktionsidéer
 • Visuellt beslut- och investeringsunderlag
 • Utbildning av personal för en framtida produktionsenhet
 • Med denna information kan man enkelt göra ändringar i sin tvilling för att göra tester, analyser och "what if" simuleringar utan att påverka produktionstid och därmed utan förluster.
 • Simuleringar kan i sin tur användas för att utbilda ny personal för att träna på tillverkningsmetoder som inte har byggts fysiskt ännu.

Vad kan Axelent Solutions hjälpa till med?

Vi på Axelent Solutions kan bidra till att återskapa er produktion digitalt för att kunna ge en grundläggande överblick för sedan kunna hitta begränsningar eller flaskhalsar som kan hjälpa er att förbättra er materialflöde utan att behöva pausa produktionen. En visuell modell kan även bidra till att visa upp er produktion för ökad transparens.