Saker du bör tänka på vid konstruktion och produktionsberedning - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Saker du bör tänka på vid konstruktion och produktionsberedning

Beredning är ett förberedande arbete där produktutvecklaren beskriver hur produkten ska konstrueras eller hur arbetsprocessen skall utföras. Här beskrivs oftast i vilken ordning olika aktiviteter ska göras, vilka personer/avdelningar som berörs, vilka maskiner som ska användas och hur lång tid det ska ta tills arbetet ska vara slutfört.

Kedjan från beställning till leveransdag – Exempel: Värmeväxlare Här beskrivs hur en sådan process kan gå till.

Företagets säljavdelning har fått in en beställning på en värmeväxlare med specifika kundkrav. Produktutvecklaren börjar då med att konstruera värmeväxlaren till en 3D-modell. Man ska i detta skede redan tänka på att anpassa produkten för tillverkning. Aspekter så som materialval och antal komponenter har en stor påverkan på producerbarheten.

Några frågor kopplat mot produktion som konstruktören under konstruktionsfasen bör tänka på och besvara:

  • Vad är bockningskapaciteten för befintliga maskiner?
  • Går det att minimera onödigt spill vid tillverkning?
  • Vilka metoder har företaget tidigare använt sig av? Här vill vi i första hand försöka använda oss av beprövade metoder som vi vet har fungerat tidigare.
  • Behövs specialverktyg för att montera ihop produkten? Här kan vi dels underlätta för montören men vi kan också hålla nere kostnaderna för verktygstillverkning.
  • Kan konstruktionen av vissa komponenter reducera tillverknings- eller monteringsfel?
beredning-konstruktion-solutions

När konstruktionen sedan är godkänd så bereds produkten. Här får inköparen information kring vilka och hur många komponenter som ska köpas in för ordern. Vanligtvis är det fabrikschefen som får reda på vilka komponenter som ska tillverkas i fabriken och vilka maskiner som kommer behövas för att utföra arbetet. Beredaren har vid det här laget bestämt godstjocklek, antal operationer och tiden det tar för att skapa de olika komponenterna. Planeringspersonal får information av inköparen gällande när komponenterna kommer vara mottagna. Fabrikschefen ger en uppfattning kring när komponenterna är redo för montering. Baserat på informationen planeras tid och resurser för den specifika värmeväxlaren så att den är redo för leverans enligt önskan från kund.
Genom ett integrerat synsätt mellan produktion och produktutveckling så har du som produktutvecklare/konstruktör möjligheten till att effektivisera produktutvecklingsprocessen.

 

Behöver ni hjälp inom Mekanikkonstruktion eller Produktutveckling?

Kontakta oss gärna!