Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

God efterfrågan och tillväxtprognos för kommande halvår

Andreas Lanz

Axelent Solutions VD, Andreas Lanz talar om fortsatt god efterfrågan och tillväxtprognos för kommande halvår.

 

– Inledningen på hösten har fortsatt i samma takt som avslutningen av Q2. Trots vinstvarningar från större konsultköpare och rådande omständigheter i vår omvärld ser vi en fortsatt god efterfrågan på vår kompetens både i Smålands och Östergötlands regionen. Vi har haft förmånen att välkomna ytterligare tre kollegor och tillväxtprognosen framöver ser fortsatt god ut. Det råder fortfarande kompetensbrist på marknaden och tyvärr har vi inte möjlighet att svara upp på alla förfrågningar från våra kunder. Både konsult- och teknikbolag har haft har en hög rekryteringstakt vilket har medfört att tillgängligheten på rätt kompetens har varit låg. Vi ser nu dock signaler på att det börjar röra sig en aning på marknaden.