Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Val av material för miljömässig hållbarhet

I samband med Agenda 2030 står industrier över hela världen inför betydande utmaningar när det gäller att uppfylla de hållbara utvecklingsmålen (SDGs) som fastställts av FN. Prestanda och kostnad är kritiska aspekter, men modern produktutveckling kräver också en integrering av miljömässig hållbarhet. Detta för att möta utmaningarna i de hållbara utvecklingsmålen, men också ökande efterfrågan för miljömässigt hållbara produkter från medvetna kunder, vilket kan ge företag konkurrensfördelar.

Valet av material och tillverkningsprocess med avseende på miljömässig hållbarhet centralt i att möta dessa utmaningar. Men hur gör man då detta på ett strukturerat sätt? Finns det några etablerade arbetssätt för att göra rätt val?
Ja, de traditionella ramverken för att välja material och tillverkningsprocess är sällan fokuserade på miljöaspekter utan snarare på prestanda och kostnad.

Det finns en del ramverk som beaktar ett fåtal aspekter, men hur avgör man vilka miljöaspekter som skall beaktas och vilka som skall negligeras?

  • 1. Samla en tvärfunktionell grupp bestående av representanter från olika avdelningar såsom inköp, R&D, kvalitet, testning & produktion
  • 2. Definiera vilka olika krav som ställs på produkten som ska utvecklas och som är av stor betydelse. Det kan vara prestanda, kostnad, återvinningsbarhet, interna miljömål eller leverantörens geografiska position. Lägg in kraven i en tabell.
  • 3. Lista de olika material som ni vill undersöka i denna tabell.
  • 4. Nästa steg är att granska varje material för sig mot de framtagna kraven som är av vikt inom företag för att sålla ut de material som inte uppfyller kraven. Resultatet blir en ansamling av material som alla kan användas av företaget för att utveckla hållbara och miljömässigt bättre produkter åt sina kunder, förutsatt att materialet sedan väljs baserat på sin miljömässiga hållbarhet.

Detta är en bra och enkel metod för att inleda arbetet med att ta fram ett ramverk för hållbara material inom er organisation. Ett enklare exempel kan ses i tabellen här till höger.

 

Vill du veta mer om hur just ert företag kan ta fram ett ramverk för miljömässigt, hör av dig till oss på Axelent Solutions AB!