Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Spagettidiagram – ett verktyg för ledtidsreduktion i produktion

Spaghettidiagram

Vad är det och varför bör det användas?

Ett spaghettidiagram är ett analysredskap inom Lean och Six Sigma som tillverkningsindustrin använder för att visualisera operatörers förflyttningar i ett statiskt diagram. Det är en karta över stationer, där sträckor operatören har förflyttat sig under en viss tidsperiod åskådliggörs med hjälp av linjer.

Diagrammet ger en överblick kring hur produktionsflödet och dess stationer hänger ihop och hur operatörer rör sig längs flödet. Den visualiserar en realistisk bild av nuläget som med fördel senare kan användas för att optimera flödet. Spaghettidiagram används flitigt inom produktion för att effektivisera fabriksprocesser och för att korta ned cykel & ledtider, viktiga KPI:er i produktion. Genom cykeltidsreducering kan flödet effektiviseras, som skulle kunna leda till en kapacitetsökning för hela systemet.

Hur gör man?

Grundidén bakom ett spaghettidiagram är att det ska vara enkelt och smidigt att utforma. Det kräver inte mer än en penna och ett papper samt tid till att följa en operatör. Stationerna ritas upp och streck dras mellan dessa beroende på hur operatören rör sig.
Olika färger kan betyda olika saker; såsom förflyttning med komponent, förflyttning för att hämta verktyg etc. Det vanligaste användningsområdet är att visualisera rörelserna mellan olika stationer, men det går likväl att göra diagram som visar rörelser vid enskilda stationer. Diagrammet kan även göras mer komplicerat genom att mäta avstånd och tid under datainsamlingen. Den stora utmaningen med spaghettidiagram kan vara själva analysen av den, dvs. att komma med konkreta förbättringsåtgärder som faktiskt leder till ex. ökad produktivitet.

Skulle du vilja veta mer om hur spagettidiagram fungerar eller hur vi skulle kunna hjälpa er att förbättra ert produktionsflöde? Kontakta oss via länken nedan!