Axelent Solutions utförde Nulägesanalyser hos Axelent AB

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Axelent Solutions utförde Nulägesanalyser hos Axelent AB

Kan du berätta lite om ditt projekt här på företaget och vad det innebär?

Axelent Solutions har utfört tidsstudier i lagret på Axelent AB. De har studerat cirka 10–12 medarbetare per avdelning, vilket är totalt 9 avdelningar. Fokuset har varit att observera operatörernas arbetsmoment och arbetsflödet för att identifiera förbättringsmöjligheter i de nuvarande arbetsmoment och processer som Axelent har.

En tidsstudie består av följande kategorier:

  • Värdeskapande aktiviteter (Det som kunden betalar för)
  • Nödvändiga aktiviteter (Det som måste göras)
  • Slöseri (Allt som är helt onödigt)
  • Övrigt (Raster exempelvis)
*Alla grafer är fiktiva

Hur utförs arbetet?

Varje aktivitet som operatören gör får en kod, exempelvis är alla 100-nummer värdeskapande och nummer 200 kan exempelvis vara ”nödvändiga aktiviteter”. Detta ger en bra överblick i hur flödet ser ut och fångar skillnader i arbetssätt mellan medarbetarna. Solutions har tillbringat tid på alla avdelningar i lagret på Axelent vilket är totalt 9 avdelningar. Generellt har de spenderat två dagar på varje avdelning.

Vad ger tidsstudier för värde?

Genom att analysera observationerna kan vi hitta nya arbetsmetoder och förbättra nuvarande processer. Sista steget i en sådan här process är att berätta om iakttagelserna och förmedla hur nuläget ser ut utifrån datan som samlats in av värdeskapande aktiviteter, nödvändiga aktiviteter, slöseri och övrigt. Genom att identifiera vilka avdelningar som behöver mest fokus kan företaget sedan själva bestämma vilka aktiviteter som behövs men Solutions kommer ge förslag på aktiviteter och förbättringsförslag. Det kan även vara förslag på förbättringar som inte rör tidsstudien så som system eller annan information som kanske behövs göras tydligare.

• Värdeskapande aktiviteter – Det som kunden betalar för (Alla grafer är fiktiva)
• Slöseri – Allt som är helt onödigt (Alla grafer är fiktiva)
• Nödvändiga aktiviteter – Det som måste göras (Alla grafer är fiktiva)
• Övrigt – Raster exempelvis (Alla grafer är fiktiva)