För att bibehålla lönsamhet gäller det att produktionen är effektiviserad - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

För att bibehålla lönsamhet gäller det att produktionen är effektiviserad

För att bibehålla lönsamheten gäller det att produktionen är effektiviserad. Fler tillverkande bolag väljer att flytta hem sin produktion eller centralisera delar av sin verksamhet. Det gör att produktionsutveckling och teknik är av väsentlig betydelse. Utmaningen kan vara att förbättra en befintlig eller utveckla en helt ny produktionsmaskin eller process.

Vi genomför punktinsatser eller längre åtagande där våra produktionstekniker kan hjälpa till med kompetens inom:

  • Produktionssimulering
  • Nulägesanalys och förstudie
  • Ledtidsanalys
  • Behovsanalys
  • Flödesanalys
  • Kapacitetsmätning
  • Tidsstudier
  • Beläggning av maskiner eller operatörer
  • Simulering av AGV System inför kommande logistikautomatisering

andreas-lanz-axelent-solution
VD / Mekanikkonstruktion & Produktutveckling

Andreas Lanz

Phone number
+46 (0)36- 538 70

Du hittar oss här

Jönköping

Kontor
Södra Strandgatan 10, 553 20