BraunAbility - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Frekvensstudie BraunAbility

Axelent Solutions har hjälpt BraunAbility att öka sin output på en specifik produktionslinje med 15-20 % tack vare en frekvensstudie, analys av data och råd kring förändringarna efter samarbetets slut. Projektet syftade till att öka sin produktivitet, kapacitet och få en högre output på en specifik produktionslina. BraunAbility är ett företag som satsar ambitiöst på sin produktion och levererar kvalitativa produkter, och de har tillsammans med Solutions skapat ett bättre produktionsflöde.

braunability-samarbete-med-axelent-solutions-frekvensstudie

Case: Frekvensstudie av produktionslinje Axelent Solutions i samarbete med BraunAbility

Projektet har varit uppbyggt i en frekvensstudie men också allmänna råd. Projektet inleddes med fysiska besök vid den specifika produktionslinan för att intervjua operatörerna och för att få en god bild av arbetsmomenten.
BraunAbility fick sedan ta del av en delrapport för att se att projektet var på rätt väg. Därefter genomfördes en djupgående analys av data från frekvensstudie vilket resulterade i en omfattande slutrapport. Vid slutpresentation av studien initierades en givande dialog kring resultaten.
Efter detta kunde BraunAbility själva påbörja implementeringen av nödvändiga förbättringsåtgärder.

 

   Till höger i bild – Henrik, produktionstekniker, BraunAbility

”Tack vare det här goda samarbetet har vi tagit det vidare och angripit de saker som vi kan förbättra.
Det har varit positivt för oss att vi kunde fortsätta hålla kontakten med Axelent Solutions efter samarbetets slut och fråga om råd kring de förändringar vi började implementera.

Tack vare detta arbete har vi har nu 15–20 % högre output på den specifika produktionslinan. Det som vi också såg som en effekt av detta var att det operativa teamet på produktionslinan också tagit ett ännu större ägandeskap för sin dagliga output. Så teamet har också stärkts. De jobbar inte hårdare och mer utan det har blivit bättre effektivitet.

Produktionsteknikern på BraunAbility som tog över resultatet av studien gjorde en kompetensresa när åtgärder implementerades och förståelsen för arbetsmetoden ökade. Det kan absolut bli att vi väljer att samarbeta med Axelent Solutions igen i fram över.”

Dan Svenryd, Production Engineering Manager på BraunAbility

Behöver du hjälp med produktion- eller logistikoptimering? Kontakta oss!

Julia-Trolle-konsultchef-Axelent-Solutions
Produktionsutveckling / Konsultchef

Julia Trolle

Phone number
+46 (0)36 538 66