Styrkan i att nyttja varandras kompetens inom Axelent Group - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Styrkan i att nyttja varandras kompetens inom Axelent Group

Att kunna nyttja varandras kompetenser inom Axelent koncernen ser vi som en styrka. Det finns mycket kunskap att hämta och dela med varandra. Här berättar Rickard Färber, mekanikkonstruktör på Axelent Solutions och Jimmy Lund ansvarig för tillverkningsavdelningen på Axelent Engineering om utmaningar och fördelar relaterat till prototyper och möjligheter i att samarbeta.

Rickard Färber, mekanikkonstruktör på Axelent Solutions

– ”Under mitt konsultuppdrag på utvecklingsavdelningen hos en kund stötte vi på problem kring att ta fram prototyper lokalt och på ett snabbt och smidigt sätt. Kunden jag var hos beställer sina prototyper från Asien vilket innebär billigare pris men långa leveranstider. Just nu i dessa tider innefattar det också materialbrist.

Ofta vill kunden få fram prototypen så snabbt som möjligt för att kunna justera vid eventuella fel. När jag var ute hos kund och de lyfte problemet kring att ta fram prototyper lokalt kom jag att tänka på Axelent Engineering. Jag tog kontakt med Jimmy Lund på Engineering som är ansvarig för tillverkningsavdelningen och sedan åkte jag ut till Engineering för att besöka deras maskinpark. Jag upplevde att de kunde möta oss med snabba leveranstider och det kändes bra att kunna nyttja varandras kompetens inom koncernen.

En fördel är såklart att prototyperna görs i Sverige och lokalt, enligt mig går kvalité går före pris. Jag upplevde att Engineering är duktiga på att snabbt svara upp på förfrågningar och jag tror det är en fördel för oss konsulter att veta om att möjligheten finns samt såklart för våra kunder.”

Maskinpark, Axelent Engineering Maskinpark, Axelent Engineering

Jimmy Lund, ansvarig för tillverkningsavdelning, Axelent Engineering

– ”Genom att anlita oss får du som kund en trygg, lokal partner. Till skillnad från att anlita någon utomlands för att ta fram prototyper, så är vi konkurrenskraftiga genom att kunna erbjuda betydligt bättre leveranstider. Det är också mycket mer kostsamt att transportera prototyperna hit från ett annat land. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det självklart också en stor fördel att ta fram prototyper här. Majoriteten av våra kunder befinner sig i vår geografiska närhet, och det gör att vi kan leverera snabbt och med en personlig kontakt.Det blir en trygghet för kunden som många gånger behöver få fram prototypen skyndsamt. Vi lär många gånger även känna deras verksamhet genom att vi kanske har levererat en maskin till dem genom oss tidigare, eller där vi på andra sätt redan har ett etablerat samarbete.

Vi har en maskinpark med stor bredd som kan ta fram prototyper i många olika former, storlekar och material. Det gör att vi kan konstruera det mesta utifrån en framtagen 3D-modell.”

Axelent Engineering maskinpark