Axelent Solutions tipsar om hur du driver lyckade projekt

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Så driver du framgångsrika utvecklingsprojekt

Arbete i projektform är en central del inom de flesta företag. Trots detta är det avsevärt få projekt som når sina avsedda mål. Studier påvisar att i genomsnitt endast 39 % av projekten som bedrivs når ett avslut enligt tidsplan, budget och med önskade resultat. 43 % av projekten utmanas av diverse problem vilka resulterar i överskridna tidsplaner, budgetar eller icke användbara resultat. 18 % av projekten misslyckas, antingen genom att projektet avslutas i förtid eller att resultaten aldrig implementeras. Detta fenomen belyser utmaningarna inom projektledning. Låt oss komma med fem tips på hur du blir en av dem som lyckas med att driva framgångsrika projekt!

Målsättning

Börja med att definiera projektets mål, riktning och syfte. Här är det extra viktigt att samtliga intressenter och deltagare är medvetna om varför projektet är viktigt.
Varför är projektet nödvändigt?
Vilket/Vilka problem löser det?
Skapa sedan tydliga, mätbara och realistiska mål: Vad vill du uppnå med projektet?

Planering  

Projektplanen är fundamentet som ökar chanserna till ett framgångsrikt projekt. Tänk därför igenom noggrant och utarbeta en detaljerad projektplan med en realistisk tidsplan som tar hänsyn till projektets olika faser.
Potentiella risker förekommer alltid, hur tar du dig an dessa risker? Det är viktigt att identifiera de potentiella riskerna och utveckla en strategi för att hantera eventuella problem.
En kommunikationsplan är viktig att upprätta. Definiera hur och när kommunikation sker inom ditt team och dess intressenter. Boka in regelbundna möten varje vecka för att ta pulsen på projektet.

Projektgrupp 

Vilka ska ingå i projektgruppen? Vilka nödvändiga kompetenser behöver du för att driva projektet hela vägen in i mål? Skapa en positiv arbetsmiljö, främja samarbete, öppen kommunikation och laganda inom projektgruppen.

Genomförande  

Inled genomförandefasen och följ projektets framsteg genom att aktivt leda gruppen, samt tillhandahålla riktning och stöd.

Utvärdering

Att lära sig av tidigare erfarenheter är nyckeln till framtida utveckling. En väl genomförd utvärdering är en viktig del i alla projekt.

Behöver du hjälp inom projektledning eller vill veta mer om hur vi på Axelent Solutions kan hjälpa till att göra era utvecklingsprojekt mer framgångsrika?