Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Lösningar

Produktionsteknik

För att kunna behålla en konkurrenskraftig produktion i Sverige är kunskaper inom produktionsteknik av väsentlig betydelse. Fler tillverkande bolag väljer att flytta hem sin produktion eller centralisera delar av sin verksamhet. För att bibehålla lönsamhet gäller det att produktionen är effektiviserad.

 

Våra produktionstekniker har fördjupad kunskap inom digital produktionssimulering och kan hjälpa er att skapa en digital tvilling av ett specifikt produktionsflöde eller en hel fabrik. En digital tvilling kan även ge er en bättre överblick av produktionsflödet samt skapa underlag för kommande investeringsbehov eller second opinion inför en eventuell expansion.

 

Vi genomför punktinsatser eller längre åtaganden där våra Produktionstekniker kan hjälpa till med kompetens inom

  • Produktionssimulering – Digital tvilling
  • Nulägesanalys och förstudie
  • Ledtidsanalys
  • Behovsanalys
  • Kapacitetsmätning
  • Flödesanalys
  • Tidsstudier
  • Beläggning av maskiner eller operatörer
  • Simulering av AGV System inför kommande logistikautomatisering
VD /Försäljning Konsultlösningar Andreas Lanz
+46 (0)36- 538 70
andreas.lanz@axelentsolutions.se