Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Case: Haglund Industri Kostnadsreduceringsprojekt

Rickard, mekanikkonstruktör på Axelent Solutions har varit delaktig i ett kostnadsreduceringsprojekt hos Haglund Industri.
Haglund Industri har sitt huvudkontor och produktion i Gällstad där de tillverkar professionella kyl- och fryslösningar för restaurang och storkök.

Bakgrund

Projektet syftade till att skapa en kostnadsreducering för ett av Haglund Industris kylskåp. Hela produktcykeln behövde ses över för att hitta både förbättringar och titta på möjligheter för en kostnadsreducering.

  • Kostnadsreducering på enbart tre månader
  • Produktförbättringar, kvalitets, – tillverknings, – och monteringsmässigt

På vilket sätt har du kunnat bidra för att hjälpa Haglund Industri i projektet?

Jag känner att jag fått användning av min erfarenhet som jag applicerat genom hela projektet. Jag såg även möjligheter till förbättringar, bland annat genom att rita upp konstruktionsunderlaget i Autodesk Inventor då det inte fanns i digital form. Sedan kunde jag ta vidare underlaget till konstruktionsavdelningen för diskussioner. Detta kommer även underlätta framtida förändringar men också för nästa led i produktcykeln, en mer standardiserad ritning helt enkelt.

”En aspekt som känns riktigt bra är att vi har lyckats genomföra en kostnadsreducering på enbart tre månader. Jag hoppas fler ser möjligheter med att ta in konsulter i sina projekt.” – Rickard

Jag har känt att jag kommit in med förbättringar både på produkten, kvalitets, – tillverknings, – och monteringsmässigt. Vi hittade slutligen sätt att förbättra och minska kostnaden per produkt utan att tumma på dess kvalité och dessutom på enbart tre månader.

Vad har varit den största utmaningen?

Högre materialkostnader var en av utmaningarna då det gjorde att kostnadsreduceringen blev en aning mindre. Det blev trots detta ändå vinst för företaget då vi lyckades genomföra reduceringen utan att tumma på kvalitén.

”Samarbetet har varit bra generellt och Rickard kom in i arbete relativt snabbt.

Det är alltid nyttigt att ta in personal med andra erfarenheter som kan se på våra utmaningar på ett nytt sätt.”

andreas-lanz-axelent-solution
VD/Försäljning Mekanikkonstruktion & Produktutveckling Andreas Lanz
+46 (0)36- 538 70
andreas.lanz@axelentsolutions.se
Haglund-Industri-kundcase Haglund-Industri-kundcase

Tankar från Björn Sternving, Utvecklingschef / R&D manager, Haglund Industri

– ”Samarbetet har varit bra generellt och Rickard kom in i arbete relativt snabbt. Det är alltid nyttigt att ta in personal med andra erfarenheter som kan se på våra utmaningar på ett nytt sätt.”

Lösningar

Produktutveckling inom mekanikkonstruktion

Våra mekanikkonstruktörer besitter en gedigen kunskap och har erfarenhet från kunder inom olika branscher. Vi hjälper alltifrån entreprenörer till internationella bolag i deras utvecklingsprojekt.

Läs mer