Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Jakten på effektivitet allt viktigare inom tillverkningsindustrin

Effektivitet och produktivitet. Två av de största utmaningarna för tillverkningsindustrin i Småland och samtidigt livsviktiga för att kunna konkurrera på en global marknad. Axelent Solutions tar sig an dessa utmaningar och hjälper sina kunder ta steget in i framtiden.
– Våra lösningar handlar ofta om att kunden ska få in nya infallsvinklar och nya idéer till ett befintligt problem, säger Andreas Lanz, vd på Axelent Solutions.

 

Tillverkningsindustrin i Sverige brottas dagligen med en mängd svåra frågor – kanske svårare än någonsin tidigare. Vad tjänar jag på att göra den här investeringen? Hur mycket kan jag spara på att använda smarta lösningar, trots att det initialt handlar om mycket pengar? Allt landar i att försöka öka såväl effektiviteten som produktiviteten – men hur ser svaren egentligen ut?

 

– Vi märker att det går väldigt bra för bolagen i regionen och att många tillverkande företag står inför stora investeringar framöver. Dessutom finns det de bolag som centraliserar eller flyttar hem sin produktion, vilket ställer höga krav på effektivitet och automation. Allt för att kunna konkurrera med framför allt den asiatiska marknaden. Då måste produktionen vara slimmad och det är där som vi kan hjälpa till med vår kunskap inom produkt- och produktionsutveckling, säger Andreas Lanz.

 

Utmaningarna för tillverkningsindustrin i Småland handlar egentligen inte så mycket om den nya smarta tekniken – det vill säga att förstå den eller att implementera den i produktionen – utan snarare om att överhuvudtaget kunna konkurrera på en global marknad.

 

– Det är många bolag som ser över sin situation just nu. Med tanke på ledtider och kostnader kan det vara svårt att ha leverantörer på andra sidan jorden. Men oavsett om produktionen har flyttat hem eller funnits i Sverige hela tiden, är det en utmaning att få till en slimmad och effektiv verksamhet. Omkostnaderna kring en eventuell utbyggnad är relativt låga i den här regionen men företag bör ändå fundera innan de skrider till verket, säger han.

 

Ska vi automatisera vårt lager eller ha manuellt arbete? Är maskinen belagd till 100 procent? Hur vet vi detta? Även detta är vanliga frågor som de allra flesta inom tillverkningsindustrin ställer sig själva i omgångar och som har blivit allt viktigare att få svar på. Allt för att få en mer effektiv, ekonomisk och hållbar produktion.

 

”Vi är experter på att hitta förbättringar i konstruktioner och tillverkningsmetoder som kan sänka produktkostnaden.”

Det är här som Axelent Solutions kommer in i bilden.

 

– Visionen är att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga och guida dem in i framtiden. Den kunskapen har vi och vi vet hur framtidens marknader och trender kommer att se ut. Vi är nyfikna och vågar testa nya tekniker, tekniker som kanske har funnits med ett tag, men som nu börjar att mogna, säger Andreas Lanz.

 

Det kan handla om att bygga en digital anläggning för att testa effektiviteten innan allt byggs på riktigt, eller att analysera layout och specifika maskiner i en befintlig verksamhet. – Vår roll kan vara att komma in med en second opinion. Visst, det är en inledande investering men något som företaget tjänar på i längden eftersom ledtiderna och processerna blir kortare och maskinerna mer effektiva. Allt handlar om att hitta saker som leder till lägre kostnader och mer effektivitet. Då måste kunden ta en investering i början samtidigt som vi måste kunna påvisa att ju fler parametrar man skruvar på, desto mer kan kunden tjäna, säger Andreas Lanz.

 

Dagens – och morgondagens utmaningar är svåra att lösa på egen hand. För att kunna vara konkurrenskraftig måste tillverkande företag i Sverige våga ta extern hjälp för att klara av att effektivisera och automatisera sin verksamhet. Företaget är experter på sin produkt och produktion, men vi är experter på att se och utmana flödet.

 

– För oss är det viktigt att skapa ett mervärde för kunden med hjälp av vår expertis och erfarenhet, inte bara göra som kunden säger åt oss. Kunden ska känna att de får något extra av att samarbeta med oss. Det är lätt att bli lite fyrkantig i sitt tänk och då kan vi komma in med ett helikopterperspektiv, lite som en frisk fläkt, och hitta nya sätt att effektivisera processer och rutiner på.

 

Kunderna finns inom den traditionella fordons- och tillverkningsindustrin med ett stort lokalt fokus i Småland och GGVV-regionen. Dessutom är energisektorn en bransch för framtiden där Axelent Solutions kan hjälpa innovatörer att komma vidare med sina idéer, från utvecklingsstadiet till serieproduktion.

 

Vi är experter på att hitta förbättringar i konstruktioner och tillverkningsmetoder som kan sänka produktkostnaden, tack vare vår erfarenhet från en mängd olika industrier. Det kan handla om att använda ett nytt material eller tillverkningssätt men också att hela tiden komma med förbättringsförslag till kunden. Man kan säga att vi attackerar ett befintligt problem med nya infallsvinklar, säger Andreas Lanz.