Examensarbete med fokus på hållbar produktutveckling - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Examensarbete med fokus på hållbar produktutveckling

Mia Hultgren och Pontus Smärgel Mia Hultgren och Pontus Smärgel

Vi är glada att kunna berätta att under våren gör Pontus Smärgel och Mia Hultgren sitt examensarbete hos oss. De läser båda till civilingenjör med inriktning industriell produktframtagning på Jönköping University. Läs intervjun nedan där de berättar mer om sitt examensarbete och varför de valde att göra det hos oss!

Berätta lite kort om er själva.

Pontus Smärgel, civilingenjör Industriell produktframtagning, 5e och sista året på Jönköping University. Jag tycker om att cykla mountainbike och klättra, så har ofta fullt upp på helgerna.

Mia Hultgren, civilingenjör Industriell produktframtagning, 5e och sista året på Jönköping University. Mina fritidsintressen är att spela klassisk gitarr, komponera musik och laga mat.

Varför valde ni att göra ert ex-jobb hos just Axelent Solutions?

Pontus: Jag tyckte att Axelent Solutions hade den mest intressanta uppgiften av de vi sökte. Ex-jobbet handlar om hållbarhet som kommer vara ett stort ämne i framtiden. Sedan fick jag känslan av att företaget är intresserade av framtiden och att ligga i framkant i sin utveckling vilket jag också är så det kändes som ett bra val.

Mia: Personligen tyckte jag att Axelent Solution tydligt visade intresse för oss när vi letade ex-jobb, plus att de var rätt snabba på att gå vidare i processen. Sen var uppgiften som de erbjöd väldigt intressant och relevant för vår utbildning vilket är ett stort plus. Många företag har rätt utdragna processer för att söka ex-jobb så det var uppfriskande att det var en kort beslutsväg.

Berätta mer om ert projekt som examensarbete. 

Grundtanken är att undersöka om det är möjligt att introducera ett större hållbarhetstänk tidigt i produktutvecklingsprocessen. Genom att genomföra en livscykelanalys tidigt kan man få en fingervisning om vilka delar av en produkt som bör ändras när det är både enklare och billigare att göra ändringar.
Tanken är att genomföra en livscykelanalys med hjälp av existerande datorverktyg och då uppstår frågor om verktygets mognadsgrad och hur pass användarvänligt det är.
En annan vinkel på projektet är att undersöka hur en R&D-avdelning kan komma att påverkas av de externa kraven som är kopplade till hållbarhet från till exempel EU, kunder och leverantörer. Genom att koppla detta till en livscykelanalys går det att kolla om man möter kraven i ett tidigt skede.

Hur ska ni gå till väga för att genomföra uppdraget?

Vi har ett samarbete med Axelent AB som ger oss möjligheten att använda deras produkt X-Protect som vi kan använda att genomföra en livscykelanalys på med hjälp av ett av dataverktyg. Vi kommer att utbilda oss på verktyget så vi förstår det på en djup nivå så vi sedan kan utvärdera om verktyget går att integrera i produktutvecklingsprocessen. Detta är den praktiska biten som är mer intressant för företaget i sig. Sen har vi också den akademiska delen av uppdraget som vi måste uppfylla gentemot högskolan. Även om vi nu vet vissa av momenten som ska göras i uppdraget så kommer vi nu i början att undersöka området för vårt uppdrag och upprätta en mer detaljerad plan så att vi kan gå båda parter till mötes när vi levererar vårt resultat.

När ska examensarbetet vara klart?

Arbetet ska lämnas in 8e maj och sedan tar vi förhoppningsvis examen den 2a juni!