Effektivisera produktutvecklingsprocessen - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Effektivisera produktutvecklingsprocessen

Produktutvecklingsprocessen betraktas ofta som ett arbete att bestämma hur den nya produkten ska se ut. Men i själva verket handlar arbetet snarare om att produktutvecklarna – konstruktörer, formgivare, beräkningsingenjörer, produktionstekniker med flera – lär sig om hur produkten behöver se ut för att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på den för att vara konkurrenskraftig när den introduceras på marknaden.

Det arbetet kan liknas vid en resa mot ett bestämt mål, men med en okänd väg. Det är vidare så att det mycket väl kan finnas flera olika vägar som leder till målet. Ingen av dem är spikrak, men en del är längre än andra.

Naturligtvis står kostnaden för utvecklingsprojektet i proportion till längden på vägen, och det blir önskvärt att ta den kortaste vägen från start till mål.

 

Fotograf: Patrik Svedberg för Tekniska Högskolan i Jönköping

Hur kan man effektivisera produktutvecklingsprocessen?

 

Vilken är då den kortaste vägen? Det finns säkert flera sätt att undersöka det, men ett av de mest effektiva är att använda tekniska beräkningar tidigt i utvecklingsprocessen.

Med hjälp av till exempel strukturdynamiska beräkningar så som Finita Element Metoden (FEM) eller stelkroppsdynamik (Multi Body Dynamics (MBD) eller flödesdynamiska beräkningar (Computational Fluid Dynamics (CFD) kan stor kännedom om produkten erhållas mot låg kostnad.

Är ni intresserade av att veta mer om hur produktutvecklingsprocessen kan effektiviseras eller hur beräkningar kan spara tid och pengar för er, hör av er till oss.