Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

CE-märkning – ett viktigt steg i produktutvecklingsprocessen

Varför CE-märks produkter?

CE står för ”Conformité Européenne”, eller ”Europeisk överensstämmelse”. CE-märkning representerar att produkten lever upp till de krav som ställs inom EU gällande hälsa, säkerhet och miljö. Huvudsyftet med att CE-märka produkter är att underlätta handel mellan länder, framför allt inom EU.

axelent-solutions-produktionsutveckling

CE-Märkning Saker du bör tänka på när du ska CE-märka en produkt

Kraven som ställs varierar mellan produktkategorier. Det är viktigt att ha koll på vilka direktiv och standarder som gäller för just din produkt. CE-märket symboliserar att produkten lever upp till samtliga applicerbara krav, och okunnighet är inte ett giltigt försvar vid eventuell granskning.
Med CE-märkning följer omfattande dokumentation som består av bland annat riskanalyser och FMEA, teknisk dokumentation såsom CAD-underlag, monteringsanvisningar och tillverkningsritningar, samt resultat från tester. Dokumentationen skrivs på ett sådant sätt att en granskare ska kunna förstå produkten och processerna. Ofta krävs även att validerande tester utförs hos testinstitut.

 

Vad som ska testas, i vilken utsträckning, och när, är ett viktigt ställningstagande för det tillverkande företaget att ta för att kunna ta sig genom processen så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt.
Som tillverkare är man ansvarig för att själv CE-märka sin produkt. Det är då lika viktigt att CE-märka produkter som skall CE-märkas, som att INTE CE-märka produkter som inte skall det. Regulatoriska krav kan komma att ändras, och därför är det viktigt att kontinuerligt ha koll på nya ändringar som påverkar just din produkt, inte bara vid nyutveckling.

 

Om du tycker det verkar krånglig får du gärna kontakta oss.

Vi kan antingen agera rådgivare eller hjälpa er genom hela processen; från utförande av riskanalyser, mekanisk konstruktion och monteringsinstruktioner, till att sammanställa all väsentlig dokumentation.