Axelentgruppen säkrar för en hållbar och uthållig framtid - Axelent Solutions

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Axelentgruppen säkrar för en hållbar och uthållig framtid

Återvinning och återbruk är nyckelbegrepp för att klara hållbarhetsutmaningarna. För Axelent har det länge varit en bärande del i hela affärsverksamheten. – Genom att förlänga livslängden på våra kunders produkter bidrar vi till fortsatt ekonomisk utveckling samtidigt som vi gemensamt minskar belastningen på jordens resurser, säger Sandra-Stina Vesterlund ledamot i Axelent ABs styrelse.

sandra-stina-vesterlund

Sandra-Stina Vesterlund har en lång och gedigen industrierfarenhet inom hållbar affärsutveckling och global tillväxt. Hon tillträdde sin roll som styrelseledamot i Axelent under 2022.

Svensk industri är en nyckelspelare i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Bland annat så har Forskningsinstitutet RISE tillsammans med representanter från industrin, akademi, institut, och arbetsmarknadens parter arbetat fram en framtidsplan för hållbar produktion. Där pekar man på att för att uppnå en bestående hållbarhet så behövs det livskraftiga företag som har råd att investera i utveckling i en mer hållbar produktion. Och där cirkularitet, återbruk och digitalisering är avgörande för ett effektivt resursutnyttjande. Något som Sandra-Stina Vesterlund understryker:

– Digitalisering handlar om effektiva affärssystem som tex möjliggör spårbarhet vilket är en förutsättning i hållbara värdekedjor. Vi ser också att man går från att bara tala återvinning av material till att tala om återbruk vilket innebär att man förlänger livslängden på en produkt i stället för att byta ut den. Våra lösningar hjälper till att förlänga livslängden på våra kunders maskiner och produktionsanläggningar. Genom vårt modulsystem kan vi dessutom byta ut delar på komponentnivå i stället för hela produkten om något skulle gå sönder. Säkerhet har således även blivit en viktig faktor för en hållbar produktion.

Sandra-Stina Vesterlund avslutar med att poängtera att ansvarsfulla och hållbara affärer i grund och botten handlar om att man som företag har ett genuint intresse och engagemang.